FI STUDENTER – VI GÖR DET TILLSAMMANS!

Fi Studenter

Fi Studenter är en nationell organisation och tematisk undergrupp till Feministiskt Initiativ.
Organisationen arbetar för att samla studenters intresse för feminism och att uppmuntra till och driva folkbildning i frågor som rör studenter. Fi Studenter vill främja en intersektionell feministisk politik med särskilt fokus på frågor som rör studenter och utbildningspolitik.
Den nationella organisationen Fi Studenter har som huvudsaklig funktion att samordna och vara en kommunikationskanal mellan de olika lokalföreningar inom Fi Studenter som finns på olika lärosäten i landet. Fi Studenter hjälper även till och stöttar vid uppstartande vid nya lokalföreningar.

Genom att vara en lokalgrupp ansluten till Fi Studenter finns möjlighet att påverka utbildningspolitiken både på ditt lärosäte och på nationell nivå – och ju fler vi är desto starkare är våra röster! Fi Studenter är även till för dig som inte är medlem i någon lokalförening men ändå vill engagera dig i frågor som rör studenter och utbildningspolitik. Medlemskapet kostar ingenting och är inte bindande. Du hittar med om hur du eller din lokalförening kan bli medlemmar i Fi Studenter under fliken Engagera dig.