Starta lokalförening

Om Fi studenter

Fi Studenter är en nationell organisation som ligger under Feministiskt Initiativ. Organisationen arbetar för att samla studenters intresse för feminism samt uppmuntra och driva folkbildning i frågor som rör studenter.

Genom att vara en lokalförening ansluten till Fi Studenter finns möjlighet att påverka utbildningspolitiken både på ditt eget lärosäte och på nationell nivå – ju fler vi är desto starkare är våra röster!

Tanken är att Fi studenters arbete ska ske i samverkan med och genom lokalföreningarna. Vi vill skapa en bred nationell täckning och skapa ett plattform för att utveckla och underlätta det lokala arbetet. Vi vill vara en länk  och en knytpunkt mellan lokalföreningarna samt en kanal mellan det lokala arbetet och det rikstäckande arbetet.

 

Hur funkar det?

Varje lokalförening är en egen och självstyrande ideell förening. För att de ska kunna upptas i Fi studenters organisation krävs dock att vissa steg följs.

Lokalföreningen måste följa Fi studenters stadgar. Den måste ha minst tre medlemmar och vara öppen för alla medlemmar i Feministiskt initiativ. För att godkännas som en lokalförening måste ni också anta en styrelse samt stadgar som stämmer överens med de av Fi studenters stämma antagna “normalstadgarna för lokalföreningar”. Lokalföreningens styrelse kan vara organiserad i stort sett hur som helst och behöver inte utgå från någon “klassisk modell” av en styrelse.

För det fall den lokala gruppen känner att ni inte vill organisera er enligt denna ordning går det även bra att organisera er som en aktivistgrupp. En aktivistgrupp är en lösare sammansättning av aktiva studenter som på olika sätt vill driva feministiska frågor med koppling till Feministiskt Initiativ. Vi vill att ni uppger minst 2 kontaktpersoner gentemot Fi studenter. Detta för att vi ska kunna hålla en bra kontakt mellan de olika grupperna och underlätta samarbete. Kontakta oss om ni är intresserade av att få veta mer om möjligheten att bli en aktivistgrupp istället för en lokalförening.

 

Möten för uppstart av lokalförening

Innan ni har blivit godkända som lokalförening kommer ni i stora drag behöva ha följande möten:

 

  1. Uppstartsmöte

På detta möte behöver ni samla de tilltänkta medlemmarna en första gång och prata om vad ni har för idéer med den framtida föreningen och informera era tilltänka medlemmar om Fi studenter. Fi studenter hjälper gärna till med att tillhandahålla information som kan vidarebefordras till de tilltänkta medlemmarna.

 

  1. Planeringsträffar

Under dessa möten kan ni fortsätta diskutera fram hur ni ska utforma er förening. Gör gärna en 3-månadersplan för verksamhetens uppstart i vilken ni sätter upp deadlines för förslag till styrdokument (stadgar, verksamhetsplan etc), sammansättning för styrelse, ytterligare planering inför er konstituerande stämma mm. I detta läge kan det även vara bra att diskutera om ni behöver någon finansiering för föreningen och hur detta kan ordnas i så fall. Efter denna 3 månaders period är det dags för ert konstituerande årsstämma.

 

  1. Konstituerande årsstämma

Under detta möte fattas beslut om bildande av föreningen. Styrelse samt styrdokument antas och beslut fattas om att ansöka om inträde i Fi studenters organisation.

 

Vi förstår att det kan kännas som mycket information och det är en del som måste planeras och göras innan ert lärosäte har en egen lokalförening. Allting kommer dock att gå bra och vi finns här för att hjälpa er. Därför tycker vi det är viktigt att vi kan hålla en regelbunden kontakt! Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar.

Meddela oss gärna när ni läst igenom detta och bestämt er för att påbörja processen mot att starta antingen en lokalförening eller en aktivistgrupp så hjälper vi er framåt och ger er ytterligare information.