Om oss

Fi Studenter är en tematisk undergrupp till Feministiskt Initiativ.  Fi Studenters syfte är att bedriva feministisk utbildningspolitik och agera paraplyorgan för lokala Fi studenterföreningar runtom i landet. Målet är att stötta, uppmuntra och sammanfläta grupper i olika städer samt att verka för en mer jämställd, jämlik och intersektionell miljö på landets lärosäten.

feministisk tankekarta

Som sammanlänkande organ är den nationella föreningen Fi Studenter ytterst ansvarig för att våra och Feministiskt Initiativs stadgar och riktlinjer följs i lokalföreningarna. Vi anordnar även nationella kampanjer, skriver debattartiklar om utbildningsfrågor, genomför olika feministiska evenemang med mera. Vi vill finnas till hands när lokalföreningarna vill ha hjälp eller bolla idéer. Vi finns också till för att hjälpa och ta strid om du eller någon du känner upplever någon form av diskriminering på ditt lärosäte. Fi Studenter verkar för att alla ska känna sig trygga och sedda i studentsfären.

Du kan gå med direkt i den nationella föreningen, i en lokalförening nära dig eller välja att starta en helt ny förening på ditt lärosäte. Läs mer om detta under fliken Engagera dig.

 

Vill du kontakta Fi Studenters styrelse? Maila fistudenter@feministisktinitiativ.se